نام : Maggie Greenwald
تاریخ تولد : 1955-06-23
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 8.0E-6
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
پاییز سال 1941. سوفی، دختری اهل کالیفرنیا عاشق یک باغبان ژاپنی میشود. اما مهین پرستی مردم آنجا و نفرتی که پس از حمله پرل هاربر نسبت به ژاپنی ها دارند، مانعی برای رسیدن این دو عاشق به یکدیگر می باشد…...