نام : Joshua Logan
تاریخ تولد : 1908-10-05
محل تولد : Texarkana, Texas, U.S.
امتیاز طرفداران : 0.007759
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
پایگاه هوایى امریكا در ژاپن، سال‏هاى جنگ كره. با این كه امریكایى ‏ها از برقرارى رابطه‏ هاى جدى با زنان ژاپنى منع شده ‏اند، بعضى از افراد با عبور از خط قرمز مقامات را به خشم مى ‏آورند......