نام : Javier Ambrossi
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 0.007319
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
ماریا و سوزانا، دو دختر سرکش، تابستان خود را در یک اردوگاه کاتولیک می گذرانند. موسیقی نقطه مشترک آنهاست، شورش نوجوانان در اردوگاه نظم کلیسایان میزند و......