نام : James Thomas
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 8.0E-6
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
یک گروه از دانش آموزان سرنخ هایی پیدا میکنند که آنها را به یک گورستان باستانی در اعماق جنگل میکشاند و......