نام : Gary Sinyor
تاریخ تولد :
محل تولد : Manchester, England, UK
امتیاز طرفداران : 2.0E-6
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
گما و ویل هنگامی که فرزندشان در حادثه میمیرد، شکسته می شوند. گما خود را سرزنش می کند و چشمانش چیزهای ترسناکی میبینند، عصبانی می شود، معتقد است که صدای پسرش را میشنود......