نام : Frederick de Cordova
تاریخ تولد : 1910-10-27
محل تولد : New York City, New York
امتیاز طرفداران : 0.553869
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
جانی و نامزدش فرانکی آهنگساز های رودخانه می سی سی پی و همچنین کازینو هستند. جانی قمار بازی است که در وضعیت شانس و بدهی قرار دارد و......