نام : Daniel Haller
تاریخ تولد : 1926-09-14
محل تولد : Glendale, California
امتیاز طرفداران : 0.000132
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
یک فضانورد از قرن بیستم به 500 سال بعد توسط یک انیمیشن سفر می کند که در آن زمان زمین توسط مهاجمان بیگانه تهدید می شود......