نام : Cameron Sawyer
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 1.4E-5
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
داستان فیلم درباره دانشجوی حقوق دانشگاه عالی رتبه در سال 1994 است و تصمیم دارد به یک سیاست مدار معروف تبدیل شود اما......