نام : Richard Flood
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 5.0E-5
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
گما و ویل هنگامی که فرزندشان در حادثه میمیرد، شکسته می شوند. گما خود را سرزنش می کند و چشمانش چیزهای ترسناکی میبینند، عصبانی می شود، معتقد است که صدای پسرش را میشنود......