نام : Maria Kavoyianni
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 0.000163
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
این فیلم سه داستان عاشقانه در یونان روایت میکند، کشوری که درگیر بحران مهاجرت و فروپاشی اقتصادی شده......