نام : Jesse Moss
تاریخ تولد : 1983-05-04
محل تولد : Vancouver, British Columbia, Canada
امتیاز طرفداران : 1.138995
مشاهده پروفایل بازیگر در سایت

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
ماری زن بارداری است که یکی از دو قلو هایش را از دست می دهد. شوهرش به او شک میکند که احتمال وی از قصد فرزند دوم شان را کشته است اما......